STAP 1

Verkennend gesprek

Analyse

Bespreking

Tijdens het eerste consult (na doorverwijzing of op eigen initiatief)volgt er, na een verkennend gesprek, een analyse van de belangrijkste intoleranties.

Dit gebeurt op een betrouwbare en pijnloze manier m.b.v. het Quinttoestel.
www.quintsysteme.com

Naast de intoleranties zijn ook andere analyses mogelijk, de noodzaak of het nut daarvan wordt tijdens het verkennend gesprek met u bekeken.

De resultaten van de analyse zijn onmiddellijk beschikbaar en worden met jou overlopen. Waar nodig volgt een woordje uitleg of advies.

Elk resultaat en elk verloop nadien is zeer persoonsgebonden.

Dan is het aan jou om je "huiswerk” stapsgewijs in daden om te zetten.

Duur: 1 uur

Uiteraard kan je mij achteraf mailen met vragen,...

Prijs: 49 euro

afbeelding Quinttoestel

STAP 2

Evaluatie

Bijsturing

Vragen

Na een 3-tal weken kom je opnieuw langs voor een 2de consult. We overlopen dan jouw inspanningen, vragen, opmerkingen en bekijken samen wat er nog nodig is qua nuttige informatie/advies om jouw traject met volle moed en inzet verder te zetten.

Duur: half uur

Prijs: 20 euro

STAP 3

Evaluatie

Analyse

Bespreking

Een 3de consult wordt gepland na ongeveer 5 maanden (dit is in geval van een dieet een minimale, noodzakelijke termijn om je systeem tot rust te laten komen en te laten herstellen. Tijdens dit uur analyseren we opnieuw en evalueren we de afgelopen periode. Verder advies, eventuele verdere analyse is afhankelijk van de bekomen resultaten.

Vaak kan er na het 3de consult afgerond worden.

Duur: 1 uur

Prijs: 49 euro

afbeelding Quinttoestel
Opgelet: Bij annulering minder dan 24 uur voor de afspraak, wordt de helft van het tarief in rekening gebracht. Bij annulering minder dan 12 uur voor de afspraak wordt het volledige bedrag in rekening gebracht.